Bún Huế

Khám phá món Bún Huế “lai” Thanh

Bún Huế lai Thanh Bún Huế “lai” Thanh không phải là chuyện vua chúa ra kinh đô mà chuyện cũng có phần quan trọng không kém, ấy là chuyện món bún Huế đến Thanh Hóa du nhập vào ẩm thực xứ Thanh, được người Thanh Hóa cải biến cho hợp khẩu vị như sự lai, sự pha tạo, tác